POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. li informa d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal sobre la seva política de protecció de dades.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. es reserva el dret a modificar la present política, informant-li prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d’aquest avís.

Cookies

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. utilitza cookies a la seva pàgina web. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Formularis o missatges

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de missatge de correu electrònic o formulari i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades remeses.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i prestar-li el servei contractat.

Les dades personals que vostè faciliti hauran de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

En particular, POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i, si escau, la normativa vigent i d’aplicació a cada moment.

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A. manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic info@pfb-serveisfuneraris.com o de comunicació escrita dirigida a POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A., Camí del Tanatori, s/n (08916) Badalona

 

logo-pfb